... Alice Blogger Hướng dẫn nạp bình Áp Quy đảm bảo an toàn_#NVT - @Blog Ảnh Động
Home » » Hướng dẫn nạp bình Áp Quy đảm bảo an toàn_#NVT

Hướng dẫn nạp bình Áp Quy đảm bảo an toàn_#NVT

 

 HƯỚNG DẪN NẠP BÌNH ÁP QUY AN TOÀN

Bước 1: Chuẩn bị bình áp quy và củ nạp -> Xác định cực âm và cực dương đã được ghi trên bình áp quy.
Bước 2: Xác định cực âm và cực dương của củ nạp. 
Bước 3: 
- Kẹp dây cực dương (+) từ Củ Nạp vào cực dương (+) của bình áp quy.
- Kẹp dây cực âm (-) từ Củ Nạp vào cực âm (-) của bình áp quy
* Chú ý: Nếu trường hợp không xác định được cực âm, dương của bình áp quy, thì ta quay cạnh có hai núm cực của bình áp quy đối diện hướng mặt người (Hướng vào nhau). Lúc này ta xác định được phía tay phải là cực dương, tay trái là cực âm.

- Đối với củ nạp xoay chiều thì ta cắm nạp chiều nào cũng được, tuy nhiên việc xác định đúng cực vẫn là an toàn nhất, đề phòng củ nạp gặp vấn đề gì đó.
0 Comments:

Đăng nhận xét

DỊCH NGÔN NGỮ

VIDEO YOUTUBE

Facebook

 
Created By abcphim | Distributed By abc giáo dục