Hướng dẫn làm thí nghiệm chứng minh lá cây thoát hơi nước_#NVT

cay-thoat-nuoc
cây thoát nước

THÍ NGHIỆM CHỨNG MINH CÂY THOÁT HƠI NƯỚC

Tiến hành làm thí nghiệm như sau:

Thí nghiệm 1:
Chuẩn bị: Hai chậu cây xanh A, B nhỏ cùng loài, cùng kích cỡ 
- Dụng cụ: 2 túi nilong to trong suốt.
Tiến hành: 
Bước 1: Cắt bỏ lá cây ở chậu A chùm túi ni lông vào 2 chậu cây A, B
Bước 2: Để 2 chậu cây ra chỗ ánh sáng 
Bước 3: Sau 1 giờ thí nghiệm. Quan sát và dự đpán hiện tượng xảy ra.

cay-thoat-nuoc
cây thoát nước

Kết quả thí nghiệm 1

- Sau 1 giờ cây cắt bỏ lá ở trong túi ni lông không có hơi nước.
- Cây có lá sau 1 giờ trong túi ni lông có hơi nước.
Giải thích: Vì cắt bỏ lá thì quá trình thoát hơi nước không diễn ra được.

Kết luận

Có sự thoát hơi nước ở lá.

Thí nghiệm 2:

Chuẩn bị: Hai chậu cây A, B có cùng loài, cùng kích cỡ.
- Dụng cụ: 2 bình tam giác có nước, dầu ăn, kéo, cân thăng bằng và các quả cân.

Tiến hành:

Bước 1: Cắm 1 cây có rễ, thân, lá vào bình A, Sau đó rót dầu vào bình. Cắt hết lá của 1 cây rồi cắm vào bình B. Sau đó rót dầu ăn vào bình.
Bước 2: Đặt cả 2 bình tam giác lên bàn cân, chỉnh cân thăng bằng
Bước 3: Quan sát hiện tượng xảy ra sau 1 giờ.


cay-thoat-nuoc
cây thoát nước

Kết quả thí nghiệm 2:

- Sau 1 giờ cần bị lệch về phía chậu B, vì ở bình A diễn ra thoát hơi nước làm lượng nước trong bình tam giác bị cạn dần.
Kết luận: Có sự thoát hơi nước ở lá.
Xem thêm TẠI ĐÂY 


Nhận xét