Cách sử dụng chức năng import - Export File FBX trong Blender_#NVT

huong-dan-blender
hướng dẫn blender
 

CÁCH SỬ DỤNG CHỨC NĂNG IMPORT - EXPORT
NHẬP VÀ XUẤT FILE FBX TRONG BLENDER

1. Cách nhập file FBX vào Blender.

Bước 1: Mở Blender.
Bước 2: Kích vào menu thanh công cụ ngang phía trên có chữ File.

huong-dan-blenser
Hướng dẫn Blender
Bước 3: Kích vào chữ import -> bảng hộp thoại mới hiện ra -> Kích vào chữ FBX (.fbx).

huong-dan-blender
hướng dẫn blender

huong-dan-blender
hướng dẫn blender
Bước 4: Bảng hộp thoại hiện ra, để tìm file Fbx trong máy tính -> Kích vào File FBX trong máy tính.

huong-dan-blender
hướng dẫn blender

huong-dan-blender
hướng dẫn blender
Bước 5: Nhấn import FBX.

huong-dan-blender
hướng dẫn blender

2. Cách xuất File FBX từ Blender ra máy tính của bạn.

Bước 1, Bước 2 làm tương tự như cách nhập File.
Bước 3: Kích vào Export ->Hộp thoại xuất hiện -> Kích vào FBX (.fbx).

huong-dan-blender
hướng dẫn blender

huong-dan-blender
hướng dẫn blender
Bước 4: Đặt tên file (thay chữ mặc định untitied fbx) -> Đặt nơi lưu file.

huong-dan-blender
hướng dẫn blender

huong-dan-blender
hướng dẫn blender
Bước 5: Nhấn Export FBX.

huong-dan-blender
hướng dẫn blender

Xem thêm TẠI ĐÂY
Chúc các bạn thành công.

Nhận xét