Hướng dẫn sử dụng chức năng Render trong Blender nhanh gọn_#NVT

huong-dan-blender
hướng dẫn blender

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG RENDER-KẾT XUẤT
TRONG PHẦN MỀM BLENDER NHANH GỌN

1. Render - Kết xuất ảnh.

Bước 1: Mở Blender

Bước 2: Kích vào menu dọc bên phải màn hình Blender có chữ Output properties.

huong0dan-blender
hướng dẫn blender
Bước 3: Chọn nơi lưu ảnh về máy tính tại ô có chữ /tmp/. Ở đây bạn có thể để mặc định hoặc thay đổi vị trí Lưu ảnh tùy ý.

huong-dan-blender
hướng dẫn blender
Bước 4: Chọn kiểu File định dạng ảnh tùy ý tại ô File format.

huong-dan-blender
Bước 5: Kích vào mục Render trên thanh menu ngang -> Hộp thoại xuất hiện ->Kích vào Render image -> Chờ quá trình kết xuất kết thúc là xong.

huong-dan-blender
hướng dẫn blender

2. Render - Kết xuất Video dạng mp4.

Bước 1, Bước 2 làm giống như phần Render ảnh.

Bước 3: Kích vào ô End (250) để thay đổi Số Frame tùy ý (Độ dài video).

huong-dan-blender
hướng dẫn blender
Bước 4: Kích vào File format để chọn định dạng video.

huong-dan-blender
hướng dẫn blender

huong-dan-blender
hướng dẫn blender
Bước 5: Kéo chuột xuống và Kích vào Encoding để mở hộp thoại -> Kích vào ô Video codec: H.264, để thay đổi định dạng video -> Chon định dạng MPEG-4 (divx).

huong-dan-blender
hướng dẫn blender

huong-dan-blender
hướng dẫn blender

huong-dan-blender
hướng dẫn blender
Bước 6: Kích chọn menu dọc bên phải Render Properties, tại đây bạn có thể chọn kết xuất video không có nền, bằng cách kéo chuột xuống kích vào Film -> Tại mục Filter Size, Bạn tích chọn ô Transparent,

huong-dan-blender
hướng dẫn blender
Bước 7: Kích vào menu thanh ngang mục Render -> Hộp thoại xuất hiện ->Kích chọn vào Render animation -> Chờ quá trình kết xuất là xong.

huong-dan-blender
hướng dẫn blender
 
Xem thêm TẠI ĐÂY


Nhận xét