Bài thơ hút thuốc lào_#NVT

DIEU-CAY
Dieu-Cay

BÀI THƠ ĐIẾU CÀY

Hút điếu thuốc lào nâng cao sĩ diện
Thơm mồm bổ phổi diệt trùng lao.
Tay cầm điếu như Hoàng Tử múa thanh đao
Bật que diêm như vì sao lấp lánh.
Tiếng điếu kêu như đoàn tàu chuyển bánh
Dọc Trường Sơn anh gánh điếu đi.
Đến ngày toàn thắng anh gánh điếu trở về
Gặp lại người mẹ già nơi quê nhà yêu dấu.
                            Kỷ niệm tuổi thơ
                                    NVT

Diễn giải bài thơ điếu cày

Hút thuốc tẩu làm tăng phẩm giá của bạn.
 Nó có mùi thơm dễ chịu trong miệng, nuôi dưỡng phổi và tiêu diệt bệnh lao.
  Cầm điếu thuốc trên tay như hoàng tử khiêu vũ với thanh kiếm.
 Thắp que diêm như một ngôi sao lấp lánh.
 Tiếng còi vang lên như đoàn tàu đang chạy.
 Anh vác tẩu dọc Trường Sơn.
 Ngày Chiến thắng, ông trở về với một đám tang.
 Năm , ông được đoàn tụ với mẹ già tại quê hương thân yêu.
 
DIEU-CAY
Dieu-Cay

THƠ HÚT THUỐC LÀO (2)

Lời 1

Hút tẩu thuốc tiên tiến là vinh dự.
Thơm miệng bổ phổi, chống lao.
Nâng điếu lên như Triệu Tử cầm đao.
Thả khói như Khổng Tử triệu gió.
Một người hút thuốc, bốn người say thuốc
Hai thằng châm đóm ngã lăn quay.
Bà già gánh củi loay hoay.
Hít phải mùi thuốc lăn quay xuống đồi.
Ngọc Hoàng trông thấy hay hay.
Nâng mây nhìn xuống say sưa với thuốc tẩu 

Lời 2

Hút thuốc lào nâng cao sĩ diện.

Thơm mồm bổ phổi, diệt trùng lao.

Nâng điếu lên như Triệu Tử cầm đao.

Nhả khói ra như Khổng Minh gọi gió.

Một thằng hút, bốn thằng say.

Hai thằng châm đóm ngã lăn quay.

Bà già vác củi loay hoay.

Hít phải mùi thuốc lăn quay xuống đồi.

Ngọc Hoàng trông thấy hay hay.

Vén mây nhìn xuống cũng say thuốc lào

Diễn giải thơ

Hút hookah độc đáo và tiên tiến.
 Mùi thơm, bổ phổi, diệt lao.
 Triệu Tử giơ điếu thuốc lên như đang cầm dao.
  Khổng Tử nhả khói khi triệu gió.
 Người đàn ông hút thuốc và bốn người đàn ông say khướt.
 Bộ châm lửa Hai người ngã xuống.
 Bà nội gánh củi vất vả lắm.
 Tôi hít mùi thuốc lá và lăn  xuống đồi.
 Ngọc Hoàng nhìn đẹp đấy.
 Thuốc tẩu có tác dụng say khi nâng mây nhìn xuống.

Xem thêm TẠI ĐÂY


 

Nhận xét