Mẫu bài cúng NÔM âm Hán-Việt_#NVT

 

ban-ngu-qua
bàn thờ ngũ quả

MẪU BÀI CÚNG NÔM ÂM HÁN VIỆT GIA TRUYỀN

1. Mẫu bài cúng nôm âm Hán-Việt    

Phục vong khổ thủ, khấu thủ linh thông bách bái.

Cấn cỏ lạy ông Bản gia thổ công táo quân, thần linh chúa đất. Lạy các người đông lai chiếu giám.

Cấn cỏ lại ông (bà): Nguyễn Văn A ... mộ phần ông an táng tại: ........ sứ (Ví dụ: Núi côn nôn sứ). 

Tuế thứQuý Mão Niên, Thập nhị Nguyệt, sơ nhất nhật. (1/12/năm Quý mão).

Đồng gia tín chủ: Nguyễn Văn B (địa chỉ.

Vì hữulễ rằm cầu an sự.

Tâm thành cần dĩ: Hương đăng, trà tửu, quả phẩm, phù lưu, tỉnh quả, trư nhục, tư thành, thành trước, hàn âm kê xuy, kim ngân minh y, đẳng vật chi nghj, cung trần bạc tế. (Có thứ gì trên mâm cúng thì kể ra)

Dâng Kính: Ông Nguyễn Văn A, mộ phần ông an táng tại Núi côn nôn sứ, ông sống khôn thác thiêng, ông về lai lâm giáng hạ, để tọa ngự linh sàng hâm hưởng.

Dâng Kính: Ông bà ông vải thượng cao chi tổ, Cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ .... lại các người đồng lai giáng hạ, để tọa ngự linh sàng hâm hưởng.

Dâng KínhBản gia thổ công táo quân, thần linh chúa đất lại các người đồng lai giáng hạ, để tọa ngự linh sàng hâm hưởng.

    Chấp lễ chấp bái, để phù hộ cho đồng gia tín chủ: Nguyễn Văn B. Cho gia được mạnh khỏe, trẻ được bình an. Cho đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối. Cho vô tai vô nạn. Cho của đồng là ra, của nhà làm nên. Cho nhân khang vật thịnh. Cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc. Điều lành mang lại, của dại tống khứ tha phương.

Khấn lạy (3 lần): 

- Sơ tuần thiên lễ vạn bái: (1 lạy)

- Nhị tuần thiên lễ vạn bái: (2 lạy)

- Tam tuần dĩ thành thiên lễ vạn bái: (3 lạy).

2. Mẫu văn khấn bằng âm Hán

Duy!

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhị thiên linh bách thập cửu (2019), tuế thứ ngũ nguyệt, Nhị thập nhất nhật. Vĩnh Phúc tỉnh, Tam Dương huyện, Hoàng Lâu xã, Xóm Gia thôn.

Trưởng nam (hoặc tự tôn): ..(.tên của gia chủ) Cung thừa mẫu mệnh (cha chết, mẹ đang còn sống), hiệp dữ chư thúc, dữ dồng / bào đệ, tỷ, muội, nội, ngoại, tử, tôn, hôn, tế đẳng / toàn gia kính bái (xướng những ai đang có mặt trong lúc hành lễ).

Kim nhân: Hiển Khảo Ng Văn Hiên húy nhật phục lâm

(Chú ý: Nếu cúng giỗ trước ngày thì dùng: Lai nhật huý lâm, nếu cúng giỗ đúng ngày thì ghi: Huý nhật phục lâm)

Cẩn dĩ:  Hương đăng (hương đèn nến), trà tửu (chè rượu), quả phẩm (hoa quả), thành chước (nước ), phù lưu (trầu cau), trư nhục (thịt lợn), tư thành (xôi), hàn âm (gà), tỉnh quả (bánh trái), ngưu nhục ( thịt trâu), thủy ngự (cá), Lý ngự (cá chép),  kim ngân minh y (vàng mã), đẳng vật chi nghi (các thứ khác), cung trần bạc tế. (trên bàn có gì thì kể ra). Hiển; khảo Ng Văn Hiên (tên người mất) tôn linh vi tiền, cảm kiền cáo vu:

Viết: … (tùy theo từng lễ)

Kính thỉnh: -Hiển: khảo (cha): Ng Văn Hiên (mộ phần cha an táng tại Đồng Gộc sứ, cha sống khôn thác thiêng, kính mời cha về lai lâm dáng hạ để tọa ngự linh sàng hâm hưởng).

Kính kỵ:

-Hiển: Cao tằng tổ khảo … , cao tằng tổ tỷ ... (bậc can).

-Hiển: Tằng tổ khảo: Ng Văn Tuy,  tằng tổ tỷ: Lê Thị Tám (bậc cụ hay cố)

-A

-Hiền: đệ (Anh): Ng Văn Hoan            (Chú ý: :phải nói rõ nơi an táng từng người)        

- Liệt vị chư tiên linh.

Kính kỵ: …(tên những người bậc dưới của người mất)..... liệt vị chư tiên linh, cập phụ vị, thương vong đẳng tòng tự, đồng lai hâm hưởng.

Kính cáo: Bản gia đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân, bản gia tiên thánh, tiên sư, bản viên thổ công, bản đường ngũ tự gia thần, mặc thùy chiếu giám, đồng lai giám cánh, tích chi hanh cát.      Cẩn cáo!

3. Mẫu văn khấn bằng âm Việt (dịch nghĩa)

Hôm nay!

Ngày 21 tháng 05 năm 2019 (âm lịch)

Tức là năm thứ 2019, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại: Thôn Gia - xã Hoàng Lâu - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc

Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn, con trai thứ …) là: ...................................vâng lệnh mẹ và các chú cùng với chị gái, anh rể và các em trai gái dâu rể, con cháu nội ngoại toàn gia kính bái.

- Chú ý: nếu mẹ hoặc các thành viên bậc trên còn thì vâng lệnh. có những ai đang có mặt trong lúc hành lễ thì nói ra, ko có thì thôi).

Nay nhân ngày giỗ: chính kỵ  (giỗ gì? Ví dụ: tiên thường, chính kỵ ...) đã tới (hoặc sắp tới) gọi là theo nghi lễ cổ truyền, có kính cẩn sắm một lễ vật gồm: Hương đèn nến, chè rượu, hoa quả, nước, trầu cau, thịt lợn, xôi, gà, bánh trái, thịt trâu, cá, cá chép,  vàng mã, các thứ khác. (lưu ý có món gì trên bàn thờ thì xưng món đó)

Kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành. Trước linh vị của: Hiền: khảo Ng Văn Hiên chân linh.

Xin kính cẩn trình thưa rằng: … (theo nội dung từng lễ)

Xin kính mời:   Hiển: khảo (cha): Ng Văn Hiên (mộ phần cha an táng tại Đồng Gộc sứ, cha sống khôn thác thiêng, kính mời cha về lai lâm dáng hạ để tọa ngự linh sàng hâm hưởng). 

Xin kính mời thêm (kính kỵ):

-Hiển: Cao tằng tổ khảo … , cao tằng tổ tỷ ... (bậc can).

-Hiển: Tằng tổ khảo: Ng Văn Tuy,  tằng tổ tỷ: Lê Thị Tám (bậc cụ hay cố)

-Hiển: Tằng tổ khảo: Ng Văn Mã,  tằng tổ tỷ: Ng Thị Chuyền (bậc cụ hay cố)

-Hiển: Tổ khảo (ông): Ng Văn Nhiên, tổ tỷ (bà): Lê Thị Bội

-Hiển: bá (bác): Ng Thị Vần                -Hiền: tỷ (Chị): Ng Thị Đỏ

-Hiển: thúc (chú): .                               ..-Hiển: Cô (O):

-Hiền: đệ (Anh): Ng Văn Hoan            (Chú ý: :phải nói rõ nơi an táng từng người)        

Cùng các vị: ( tổ bá, tổ thúc, tổ cô, cô, dì, chú, thím, em, con, cháu.....) cùng các vong linh phụ thờ theo tiên tổ cùng về hâm hưởng.

Kính cáo: Liệt vị tôn thần, Táo quân, Thổ công, Thánh sư, tiên sư, ngũ tự gia thần cùng chứng giám và phù hộ cho toàn gia được mọi sự yên lành tốt đẹp.

Cẩn cáo!

  • DỊCH ÂM

Các số cơ bản là:

 

đệ nhất -  là thứ nhất;  (thập) là 10, đệ thập) là thứ 10

Số không ( 0 ):  linh

 (nhất)

2  (nhị)

3  (tam)

4  ( tứ)

5  (ngũ)

6  ( lục)

7  (thất)

8 (bát)

9  ( cửu)

10 ( thập)

100  (nhất bách)

1000  (nhất thiên)

10.000 nhất vạn)

 

11   ( thập nhất)

 12  ( thập nhị)

13 (thập tam)

 14  ( thập tứ) 

 15  ( thập ngũ)

16  ( thập lục)

17 (thập thất) 

18 thập bát) 

19 thập cửu) 

20 nhị thập)

 21 nhị thập nhất)

 22 nhị thập nhị)

 23 nhị thập tam) 

 24 nhị thập tứ)

 25 nhị thập ngũ)

27 nhị thập thất) 

 28 nhị thập bát) 

 29 nhị thập cửu) 

 30 tam thập)

26 thập lục)

40 tứ thập)

 50 ngũ thập) 

 60 lục thập) 

 70 thất thập)

 80 bát thập) 

 90 cửu thập)

 100 nhất bách) 

 200 nhị bách)

 300 tam bách)

 400 tứ bách)

 500 ngũ bách) 

 600 lục bách) 

 700 thất bách)

 800 bát bách)

 900 cửu bách)

 1000 nhất thiên) 

 10.000 nhất vạn) 

 30.000 tam vạn)

 500.000 ngũ thập vạn) 

 3.000.000 tam bách vạn)  ...

Qui tắc:

– 58 (= 50 + 8) ngũ thập bát)

– 109 (= 100 + 9) nhất bách linh cửu)

– 918 (= 900 + 18) cửu bách thập bát)

– 2530 (=2000 + 500 + 30) nhị thiên ngũ bách tam thập)

– 10.594 (= 10.000 + 594) nhất vạn ngũ bách cửu thập tứ)

– 200.357 (= 20x10.000 + 357) nhị thập vạn tam bách ngũ thập thất)

 Xem Thêm TẠI ĐÂY


Nhận xét