... Alice Blogger Mẫu Bài cúng NÔM chữ Hán Việt - Gia truyền_#NVT - @Blog Ảnh Động
Home » » Mẫu Bài cúng NÔM chữ Hán Việt - Gia truyền_#NVT

Mẫu Bài cúng NÔM chữ Hán Việt - Gia truyền_#NVT

 MẪU BÀI CÚNG NÔM TIẾNG CỮ HÁN VIỆT GIA TRUYỀN


    Phục vong khổ thủ, khấu thủ linh thông bách bái.

Cấn cỏ lạy ông Bản gia thổ công táo quân, thần linh chúa đất. Lạy các người đông lai chiếu giám.

Cấn cỏ lại ông (bà): Nguyễn Văn A ... mộ phần ông an táng tại: ........ sứ (Ví dụ: Núi côn nôn sứ). 

Tuế thứ: Quý Mão Niên, Thập nhị Nguyệt, sơ nhất nhật. (1/12/năm Quý mão).

Đồng gia tín chủ: Nguyễn Văn B (địa chỉ.

Vì hữu: lễ rằm cầu an sự.

Tâm thành cần dĩ: Hương đăng, trà tửu, quả phẩm, phù lưu, tỉnh quả, trư nhục, tư thành, thành trước, hàn âm kê xuy, kim ngân minh y, đẳng vật chi nghj, cung trần bạc tế. (Có thứ gì trên mâm cúng thì kể ra)

Dâng Kính: Ông Nguyễn Văn A, mộ phần ông an táng tại Núi côn nôn sứ, ông sống khôn thác thiêng, ông về lai lâm giáng hạ, để tọa ngự linh sàng hâm hưởng.

Dâng Kính: Ông bà ông vải thượng cao chi tổ, Cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ .... lại các người đồng lai giáng hạ, để tọa ngự linh sàng hâm hưởng.

Dâng KínhBản gia thổ công táo quân, thần linh chúa đất lại các người đồng lai giáng hạ, để tọa ngự linh sàng hâm hưởng.

    Chấp lễ chấp bái, để phù hộ cho đồng gia tín chủ: Nguyễn Văn B. Cho gia được mạnh khỏe, trẻ được bình an. Cho đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối. Cho vô tai vô nạn. Cho của đồng là ra, của nhà làm nên. Cho nhân khang vật thịnh. Cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc. Điều lành mang lại, của dại tống khứ tha phương.

Khấn lạy (3 lần): 

- Sơ tuần thiên lễ vạn bái: (1 lạy)

- Nhị tuần thiên lễ vạn bái: (2 lạy)

- Tam tuần dĩ thành thiên lễ vạn bái: (3 lạy).


Chú ý:: Các bạn có thể tìm hiểu thêm.


0 Comments:

Đăng nhận xét

DỊCH NGÔN NGỮ

VIDEO YOUTUBE

Facebook

 
Created By abcphim | Distributed By abc giáo dục