... Alice Blogger Cách ngắt trang giấy văn bản trong word tạo thuận lợi khi chỉnh sửa văn bản_#NVT - @Blog Ảnh Động
Home » » Cách ngắt trang giấy văn bản trong word tạo thuận lợi khi chỉnh sửa văn bản_#NVT

Cách ngắt trang giấy văn bản trong word tạo thuận lợi khi chỉnh sửa văn bản_#NVT

 CÁCH NGẮT TRANG GIẤY VĂN BẢN 
WORD NHANH NHẤT


Giới thiệu: Trên văn bản của các bạn, nếu muốn ngắt 1 đoạn văn bản nào đó ở trang 1 xuống trang 2 mới, nhằm mục đích để chỉnh sửa văn bản ở trang 1 sẽ không ảnh hưởng đến trang 2 và ngược lại (những trang tiếp theo) ta làm như sau.

Bước 1: Mở văn bản của các bạn ra.
Bước 2: Di chuyển con trỏ chuột tới đầu đoạn văn bản muốn ngắt.
Bước 3: Nhần giữ phím Ctr -> Đồng thời nhấn phím Enter.
Bước 4: Nếu muốn trở lại hiện trạng bạn đầu các bạn nhấn tổ hợp phím Ctr + Z.
Chúc các bạn thành công.

0 Comments:

Đăng nhận xét

DỊCH NGÔN NGỮ

VIDEO YOUTUBE

Facebook

 
Created By abcphim | Distributed By abc giáo dục