... Alice Blogger Cách ghép xương từ Mixamo vào nhân vật trong Blender_#NVT - @Blog Ảnh Động
Home » » Cách ghép xương từ Mixamo vào nhân vật trong Blender_#NVT

Cách ghép xương từ Mixamo vào nhân vật trong Blender_#NVT CÁCH GHÉP XƯƠNG TỪ MIXAMO VÀO NHÂN VẬT

CÓ TRONG BLENDER NHANH NHẤT


Bước 1: Bạn tạo một nhân vật hình người T -> Cài tiện ích Mixamo vào máy.

Bước 2: Xuất File nhân vật hình người T ra dang FBX.

Bước 3: Bạn tải nhân vật file FBX lên Mixamo -> Sau đó tạo xương cho NV hình người T -> Bạn tải bộ xương mẫu NV hình người T vê -> Tiếp theo bạn tải các hành động khác từ Mixamo xuống.

Bước 4: Bạn mở Blender -> Kích vào File -> Chọn "import - nhập) bộ xương nhân vật hình người T đã tải từ Mixamo vào Blender (Bạn có thể chỉnh sửa màu sắc, hình dạng, tạo Trang phục) NV.

Bước 5: Bạn tải file FBX bộ xương từ Mixamo vào Blender.

Bước 6: Kích chọn vào bộ xương NV hình người T -> Chọn tiện ích Mixamo (Nhấn phím N) ->

Bước 7: Bạn vẫn chọn bộ xương -> Nhấn phím "Shift + S" -> Bạn kích chọn "Trở về vị trí con trỏ", có nghĩa là về đúng vị trí nhân vật của bạn để bộ xương khớp với nhân vật..

Bước 8: Bạn chọn toàn bộ nhân vật trước -> Sau đó nhấn giữ phím Shift và chọn tiếp vào bộ xương -> Bạn nhấn tổ hợp phím "Ctr + P" và chọn "Với quyền lương tự động".

Bước 9: Nhìn xuống góc dưới bên trái màn hình Blender, kích chọn vào biểu tượng hình tròn kim đòng hồ -> Chọn 

0 Comments:

Đăng nhận xét

DỊCH NGÔN NGỮ

VIDEO YOUTUBE

Facebook

 
Created By abcphim | Distributed By abc giáo dục