... Alice Blogger Cách tạo Tóc -Hair cho nhân vật trong Blender hiệu quả_#NVT - @Blog Ảnh Động
Home » » Cách tạo Tóc -Hair cho nhân vật trong Blender hiệu quả_#NVT

Cách tạo Tóc -Hair cho nhân vật trong Blender hiệu quả_#NVT

óc. 


CÁCH TẠO TỐC -HAIR CHO NHÂN VẬT
TRONG BLENDER HIỆU QUẢ

Bước 1: Mở Blender -> Thêm nhân vật -> Kích chọn nhân vật.

Bước 2: Về chế độ "Edit mode" -> Chọn các đỉnh mà bạn dùng để mọc tóc.
Bước 3: Kích vào menu thanh dọc bên phải "Oject data properties" -> Chọn vào dấu (+) -> Sau đó chọn vào "Group" để đặt tên "Tóc" -> Kích vào "Assign" -> Trở về chế độ "Oject mode".
Bước 4: Kích vào menu thanh dọc bên phải "Particle Properties" -> Kích vào dấu (+) -> Kích vào "Hair".


Bước 5: Kéo chuột xuống chọn vào "Vertex Groups" -> Tại mục "Density" bạn kích chọn vào ô -> Chọn vào tên nhóm đỉnh "Toc".

Bước 6: Tại mục "Emission" bạn có thể chọn các thông số như: số tóc, kích thước, độ dài...
Chú ý: Bạn có thể chọn chế độ "Particle edit" để dùng lược chải kiểu tóc tùy ý.
0 Comments:

Đăng nhận xét

DỊCH NGÔN NGỮ

VIDEO YOUTUBE

Facebook

 
Created By abcphim | Distributed By abc giáo dục