... Alice Blogger Đọc Tấu - Điếu Cày_#NVT - @Blog Ảnh Động
Home » » Đọc Tấu - Điếu Cày_#NVT

Đọc Tấu - Điếu Cày_#NVT

 


TẤU ĐIẾU CÀY

Hút điếu thuốc lào nâng cao sỹ diện
Thơm miệng bổ phổi diệt trùng lao.

Tay cầm điếu như Hoàng Tử múa thanh đao
Bật que diêm như vì sao lấp lánh.


Tiếng điếu kêu như Đoàn Tàu chuyển bánh
Dọc Trường Sơn anh gánh điếu đi.

Ngày toàn thắng anh gánh điếu trở về.
Gặp lại người mẹ già thân yêu.

                                                    Kỷ Niệm Tuổi Thơ

 

0 Comments:

Đăng nhận xét

DỊCH NGÔN NGỮ

VIDEO YOUTUBE

Facebook

 
Created By abcphim | Distributed By abc giáo dục