... Alice Blogger Cách sử dụng chức năng import - Export - nhập và xuất File FBX trong Blender_#NVT - @Blog Ảnh Động
Home » » Cách sử dụng chức năng import - Export - nhập và xuất File FBX trong Blender_#NVT

Cách sử dụng chức năng import - Export - nhập và xuất File FBX trong Blender_#NVT

 CÁCH SỬ DỤNG CHỨC NĂNG IMPORT - EXPORT
NHẬP VÀ CUẤT FILE FBX TRONG BLENDER


1. Cách nhập file FBX vào Blender.

Bước 1: Mở Blender.

Bước 2: Kích vào menu thanh công cụ ngang phía trên có chữ File.
Bước 3: Kích vào chữ import -> bảng hộp thoại mới hiện ra -> Kích vào chữ FBX (.fbx).

Bước 4: Bảng hộp thoại hiện ra, để tìm file Fbx trong máy tính -> Kích vào File FBX trong máy tính.

Bước 5: Nhấn import FBX.
2. Cách xuất File FBX từ Blender ra máy tính của bạn.

Bước 1, Bước 2 làm tương tự như cách nhập File.

Bước 3: Kích vào Export ->Hộp thoại xuất hiện -> Kích vào FBX (.fbx).

Bước 4: Đặt tên file (thay chữ mặc định untitied fbx) -> Đặt nơi lưu file.

Bước 5: Nhấn Export FBX.Chúc các bạn thành công.

0 Comments:

Đăng nhận xét

DỊCH NGÔN NGỮ

VIDEO YOUTUBE

Facebook

 
Created By abcphim | Distributed By abc giáo dục